skład osobowy
statut
rejony
promocja zdrowia środkami
kultury fizycznej