Umowa zlecenie programu SKS 2021 r.
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego uczestnika
Oświadczenie pełnoletniego uczestnika
Instrukcja obsługi dziennika dla nauczyciela kontynuującego
Instrukcja obsługi dziennika dla nowego nauczyciela
Informacje dotyczace prowadzenia zajęć
Informacje o Programie SKS w roku 2021
Obowiązkowa rejestracja dla wszystkich nauczycycieli - link
Wykaz grup ćwiczebnych (1 druk na 1 szkołę) - zał. 1
Oświadczenie szkoły (1 druk na każdego nauczyciela) - zał. 2
Oświadczenie zleceniobiorcy (1 druk na każdego nauczyciela) - zał. 3
Decyzja nr 39 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży