PROGRAM SZKOLNY KLUB SPORTOWY
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM


Śląski Szkolny Związek Sportowy informuje, że zakończył nabór do programu SKS w 2021r oraz złożył wymagane dokumenty w Ministerstwie Sportu. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcia konkursowe, które mają nastąpić najpóźniej do 22 stycznia 2021r. Śl. SZS przygotowuje niezbędne dokumenty /umowa, zgody rodziców itp./ które po ogłoszonych przez MS decyzjach zostaną przekazane pocztą elektroniczną – e-mail zakwalifikowanym nauczycielom. Nauczyciele, którzy nie otrzymają w/w informacji a spełniają wszystkie wymagania wynikające ze zgłoszenia przeniesieni zostaną do rezerwy programu. Zgodnie z poprzednią informacją liczba grup szkoleniowych w 2021r. jest ograniczona.

MENU:

Dokumenty

UCZESTNIKÓW:
26700NAUCZYCIELI:
1300SZKÓŁ:
824GRUP:
1540GMIN:
165