DOKUMENTY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Obowiązek informacyjny
Klauzula informacyjna dla rodzica
Zgoda rodziców na udziała dziecka w zawodach
Zgodza na upublicznienie wizerunku uczestnika zawodów