SYSTEM REJESTRACJI SZKÓŁ

Wszystkie szkoły zamierzające wziąć udział w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy proszone są o zarejestrowanie się w systemie rejestracji szkół:

http://srs.szs.pl - system rejestracji szkół

Instrukcja obsługi systemu rejestracji szkół